Montering

Myndighetene stiller strenge krav til de som installerer varmepumper, dette er faktisk en jobb som er ulovlig å utføre selv. Firmaet som installerer varmepumpen må være F-gass godkjent og installatøren må ha F-gass sertifisering. Om noe skulle skje med pumpen i tiden etter installasjon vil ditt forsikringsselskap kreve godkjent installasjon ved skade, du vil også miste garantien på varmepumpen dersom den ikke installeres av sertifisert installatør. Ved å velge oss til installering er du trygg på at dette er i orden. 

Vi har kort ventetid på installering og du vil kunne avtale tid for installering når du kontakter oss. Installatøren vil gå gjennom installasjonsprosedyren med deg før installasjonen blir utført. Om du har spørsmål vedrørende installeringen vil installatøren kunne svare på det du lurer på.

Når man kjøper varmepumpe hos oss inkl montering vil det si at det er en standard montering som inngår i prisen. 

En standard montering inkluderer følgende :

-50 km kjøring fra installatør til kunde

-Utpakking og kontroll av varmepumpen før installering

-Hulltaking trevegg inntil 30 cm tykkelse

-Montering av innedel på innsiden av yttervegg

-Installering av utedel 30-120 cm over bakken

-Vegg brakett

-Rør og signalkabel inntil 4 meter

-Tetting av hullgjennømføring i yttervegg

-Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

-Jordet strømuttak må være klargjort av kunde før installering. Strømuttaket må være på egen kurs og innen en avstand på 2,5 meter. Montøren kan ikke installere strømuttak for deg, dette må en elektriker gjøre. Montøren kan derimot kjøre igang pumpen med en skjøteledning hvis dere vil installere strømuttak i ettertid.

Om du har noe som må gjøres utenom standard montering så kan montøren ordne det også, da er det viktig at du og montøren har en dialog om kostnadene det vil medføre. Det kan være forhold i forbindelse med plassering av pumpen, det estetiske e.l som gjør at du vil ha behov for en utførelse av jobben utenom det vanlige. I noen tilfeller må man ha boring/kjerneboring gjennom mur, man kan ha behov for markstativ og medfølgende grunnarbeide der den skal stå, ekstra rørstrekk med medfølgende ekstra kjølemedium, inne-og utedel som må plasseres høyt ( hhv over 1,5 og 2 meter) som vil medføre at kunde må skaffe stillas/lift eller at montør må ha med en ekstra person  osv. Montøren vil kunne gi et  prisoverslag på dette og det kan være lurt å benytte seg av en gratis befaring på forhånd dersom man skal ha en montering som er litt utenfor det som inngår i en standard montering.