Service

På tide med service av varmepumpen?

En varmepumpe trenger jevnlig vedlikehold for at den skal yte maksimalt og for at den skal vare lengst mulig. Med tiden samles det støv og partikler i både inne -og utedelen på varmepumpen. Vi anbefaler å ta service på varmepumpen annethvert år, dette trengs for at den skal fungere optimalt under oppvarming og kjøling samtidig som den avgir riktig effekt i forhold til strømforbruk. Plassering av varmepumpen har også mye å si for hvor ofte man bør ta service, står den f.eks plassert i nærheten av kjøkkenet vil matos og fett samles raskere opp i innsug og filter og man bør kanskje foreta service oftere. En gulvmodell vil også iblant kunne ha behov for hyppigere service da det gjerne samler seg mer støv i en pumpe nede ved gulvet enn oppe på veggen. Man kan selv rengjøre varmepumpens grovfilter for støv, dette anbefales å gjøre annenhver uke. Det som samler seg opp lengre inn i pumpen må rengjøres på en service. Varmepumpen demonteres da slik at man får rengjort skikkelig inne i selve pumpen. Det brukes da et spesialrensemiddel som løser opp støv, partikler og fett som deretter blir skylt ut grundig. Effektmålinger tas også av varmepumpen både før og etter service, da testes vindmålinger og temperaturytelse og man vil etter servicen kunne se hvor mange prosent større ytelse pumpen har etter servicen. Man vil også kunne måle hvor mange watt varmepumpen yter både før og etter service. En service tar vanligvis 1-2 timer, litt avhengig av hvor godt vedlikeholdt den er fra tidligere. I Nordvest Installasjon AS er vi opptatt av at en service skal gjøres grundig og vår unike rengjøringsmetode er uten tvil den beste i bransjen idag. 

Våre kunder vil både etter monteringer og service få tilbud om en serviceavtale og blir registrert i vår kundeliste, da får man en påminnelse når det nærmer seg tiden for når neste service bør utføres. Dersom man behøver service før dette kan man ta kontakt ved behov. 


Pris for full service av varmepumpe : 1890,- 

Dette inngår i en service :

-Kjøring inntil 50 km 

- Effektmåling av varmepumpen før og etter service

- Rengjøring av pumpens deksel/spjeld

- Innvendig rens av register og viftetrommel

- Kontroll av kabler og strømtilførsel

- Rengjøring av utedel /register

- Sjekk av drensslange

- Sjekk av isolering 

- Visuell sjekk av varmepumpeanlegget

- Lese av feilkoder ved behov